02/05/2011

EJLog

Online training bij ziequa.nl

 • op een moment dat het jou past
 • op een locatie waar het jou uitkomt
 • met individuele begeleiding van een ervaren docent
 • voor de laagste prijs
Doel Deze logistieke training is een prima voorbereiding op de logistiek opleiding EJLog. EJLog is een Europees erkend examen van de European Logistics Association (ELA).
Voor wie EJLog is een logistiek opleiding op MBO-niveau en is met name bedoeld voor planners, voorraadbeheerders en logistiek medewerkers op operationeel niveau en leidinggevenden van een operationele logistieke afdeling.
Tijd Je kunt deze logistiek training op ieder gewenst moment starten. Een logistiek training EJLog duurt ongeveer 3 maanden. De totale logistiek opleiding EJLog van vier trainingen duurt ongeveer 1 jaar en 3 maanden.
Inhoud en vorm Voor de logistiek opleiding EJLog moet je 4 trainingen afronden. Deze 4 trainingen kun je kiezen uit de volgende 7 trainingen.

 1. Basis Concepten Integrale Logistiek
 2. Basis Managementvaardigheden
 3. Magazijnbeheer
 4. Voorraadbeheer
 5. Transportbeheer
 6. Productieplanning
 7. Verwerving en inkoop

De trainingen Basis Concepten Integrale Logistiek en Basis Managementvaardigheden zijn verplicht in de logistiek opleiding EJLog.

Uit de overige trainingen kun je dan nog 2 trainingen kiezen naar eigen interesse of behoefte. Zo kun je je eigen logistiek opleiding EJLog samenstellen.

De inhoud van de specifieke trainingen worden op afzonderlijke pagina’s nader toegelicht. Klik hiervoor op bovenstaande links.

Iedere training wordt opgedeeld in blokken waar je ongeveer 2 uur mee bezig bent. Een blok volg je via internet. Dus op een moment en locatie dat het jou goed uit komt. Op deze manier is deze logistiek opleiding goed te combineren met werk en privé.

In ieder blok komt eerst de logistieke theorie aan de orde. Daarna volgt de koppeling met de praktijk aan de hand van video, voorbeelden, vragen en opdrachten. Ieder blok eindigt met een test. Dit is een controle of je het blok goed beheerst.

Rol van de docent Ieder blok eindigt met een test. Dit is een controle of je het blok goed beheerst. De antwoorden op de test worden via internet aan de docent gestuurd. De docent reageert – binnen twee werkdagen – op je antwoorden en licht eventueel zaken verder toe.

Bij de test, of tussendoor via email, kun je ook vragen stellen aan de docent over het blok, mocht je daar behoefte aan hebben.

Naast deze individuele begeleiding helpt de docent je – indien gewenst – ook met de planning van het studeren. Daarvoor maak je samen met de docent een realistische studieplanning. De docent en jij kunnen zo de voortgang bewaken en eventueel bespreken.

Toetsing en evaluatie

  Per training doe je examen bij DCBL.

  Bij een voldoende voor het examen ontvang je een certificaat.

  Heb je 4 trainingen afgerond, dan krijg je de internationaal erkende titel European Junior Logistician (EJLog).

  Prijs

   EUR 720,- (BTW vrijstelling) per training.

   Aan deze logistiek training zijn geen extra kosten verbonden voor boeken. De training maakt gebruik van eigen ontwikkeld lesmateriaal waarin alle theorie helder wordt uitgelegd.

   Voor het doen van het examen worden examenkosten in rekening gebracht. Kijk op
   https://www.dcbl-ela.com voor meer informatie over kosten voor examens.

   Aanmelden via het formulier op www.ziequa.nl/aanmelden