02/05/2011

EJLog – Basis Concepten Integrale Logistiek


Online training bij ziequa.nl

 • op een moment dat het jou past
 • op een locatie waar het jou uitkomt
 • met individuele begeleiding van een ervaren docent
 • voor de laagste prijs


Doel EJLog Basis Concepten Integrale Logistiek is een training voor de logistiek opleiding EJLog.

Na de training EJLog Basis Concepten Integrale Logistiek :

 • Begrijp je de rol van iedere schakel in de logistieke keten
 • Kun je een overzicht maken van een logistieke keten en de activiteiten per schakel
 • Ken je de oorsprong en kenmerken van vraag en aanbod
 • Begrijp je hoe de logistieke keten kan bijdragen aan een concurrentievoordeel
 • Begrijp je hoe de activiteiten in een logistieke keten kunnen bijdragen aan duurzaamheid
 • Kun je de financiële impact van logistieke activiteiten in grote lijnen aangeven
 • Begrijp je wat een klantorderontkoppelpunt is
 • Kun je de doorlooptijden in een logistieke keten in grote lijnen aangeven
 • Ken je het bestaan en het effect van vraagversterking
 • Ken je belemmeringen in een logistieke keten
 • Ken je de invloed van verandering in vraag en aanbod op de logistieke kosten
 • Ken je een aantal keuzes die gemaakt worden bij het inrichten van logistieke activiteiten
 • Ken je de rol van informatie en IT in de logistieke keten
Opbouw De logistieke training EJLog – Basis Concepten Integrale Logistiek bestaat uit de volgende blokken:

Blok 1: Inleiding logistiek
Blok 2: Logistiek raamwerk
Blok 3: Marketing
Blok 4: Distributie
Blok 5: Productie
Blok 6: Inkoop
Blok 7: Retourlogistiek en duurzaamheid
Blok 8: Bedrijfseconomie
Blok 9: Supply Chain Management
Blok 10: Informatietechnologie
Blok 11: Verbetermethoden

Voor wie EJLog – Basis Concepten Integrale Logistiek is een logistiek opleiding op MBO-niveau en is met name bedoeld voor planners, voorraadbeheerders en logistiek medewerkers op operationeel niveau en leidinggevenden van een operationele logistieke afdeling.
Tijd Je kunt deze logistieke training op ieder gewenst moment starten. Een training EJLog duurt ongeveer 3 maanden. De totale logistiek opleiding EJLog van vier trainingen duurt ongeveer 1 jaar en 3 maanden.
Inhoud en vorm De training wordt opgedeeld in blokken waar je ongeveer 2 uur mee bezig bent. Een blok volg je via internet. Dus op een moment en locatie dat het jou goed uit komt. Op deze manier is deze logistiek opleiding goed te combineren met werk en privé.

In ieder blok komt eerst de logistieke theorie aan de orde. Daarna volgt de koppeling met de praktijk aan de hand van video, voorbeelden, vragen en opdrachten. Ieder blok eindigt met een test. Dit is een controle of je het blok goed beheerst.

Rol van de docent Ieder blok eindigt met een test. Dit is een controle of je het blok goed beheerst. De antwoorden op de test worden via internet aan de docent gestuurd. De docent reageert – binnen twee werkdagen – op je antwoorden en licht eventueel zaken verder toe.

Bij de test, of tussendoor via email, kun je ook vragen stellen aan de docent over het blok, mocht je daar behoefte aan hebben.

Naast deze individuele begeleiding helpt de docent je – indien gewenst – ook met de planning van het studeren. Daarvoor maak je samen met de docent een realistische studieplanning. De docent en jij kunnen zo de voortgang bewaken en eventueel bespreken.

Toetsing en evaluatie

Per training doe je examen bij DCBL.

Bij een voldoende voor het examen ontvang je een certificaat.

Heb je 4 trainingen afgerond, dan krijg je de internationaal erkende titel European Junior Logistician (EJLog).

Prijs

EUR 720,- (BTW vrijstelling) per training.

Aan deze logistiek training zijn geen extra kosten verbonden voor boeken. De training maakt gebruik van eigen ontwikkeld lesmateriaal waarin alle theorie helder wordt uitgelegd.

Voor het doen van het examen worden examenkosten in rekening gebracht. Kijk op
https://www.dcbl-ela.com voor meer informatie over kosten voor examens.

Aanmelden via het formulier op www.ziequa.nl/aanmelden