27/05/2011

EJLog – Basis Managementvaardigheden


Online training bij ziequa.nl

 • op een moment dat het jou past
 • op een locatie waar het jou uitkomt
 • met individuele begeleiding van een ervaren docent
 • voor de laagste prijs


Doel EJLog Basis Managementvaardigheden is een training voor de logistiek opleiding EJLog.

Na de training EJLog Basis Managementvaardigheden kun je :

 • Een effectieve werkrelatie opbouwen, onderhouden en uitbouwen
 • Effectief communiceren
 • Een Balans en Verlies- en Winstrekening interpreteren
 • Bijdragen aan het opstellen van doelen door het verzamelen en presenteren van informatie
 • Aanbevelingen geven voor het verbeteren van de effectiviteit van een bedrijf
 • Logistieke informatie verzamelen, evalueren en presenteren
 • Het werk van een team en individuele medewerkers leiden, plannen en organiseren
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van teams en individuele medewerkers
 • Een werkwijze implementeren voor het bewaken van de kosten ten opzichte van een budget
 • Bijdragen aan een gezonde en veilige werkomgeving
 • Relevante wet- en regelgeving naleven
 • Managementmethoden en –technieken toepassen, zoals statistiek en procesbeheer
 • Bijdragen aan een verbeteringsvoorstel
 • Benoemen hoe verschillende logistieke activiteiten elkaar beïnvloeden
 • Benoemen hoe functies op een andere manier kunnen samenwerken
Opbouw De logistieke training EJLog – Basis Managementvaardigheden bestaat uit de volgende blokken:
Blok 1: Organisatie
Blok 2: Leiding geven
Blok 3: HRM
Blok 4: Bedrijfseconomie
Blok 5: Communicatie
Blok 6: Motivatie
Blok 7: Verandermanagement
Blok 8: Management
Blok 9: Projectmanagement
Blok 10: Prestatie-indicatoren
Blok 11: Managementmethoden
Voor wie EJLog – Basis Managementvaardigheden is een logistiek opleiding op MBO-niveau en is met name bedoeld voor planners, voorraadbeheerders en logistiek medewerkers op operationeel niveau en leidinggevenden van een operationele logistieke afdeling.
Tijd Je kunt deze logistieke training op ieder gewenst moment starten. Deze logistieke training EJLog duurt ongeveer 3 maanden. De totale logistiek opleiding EJLog van vier trainingen duurt ongeveer 1 jaar en 3 maanden.
Inhoud en vorm De training wordt opgedeeld in blokken waar je ongeveer 2 uur mee bezig bent. Een blok volg je via internet. Dus op een moment en locatie dat het jou goed uit komt. Op deze manier is deze logistiek opleiding goed te combineren met werk en privé.

In ieder blok komt eerst de logistieke theorie aan de orde. Daarna volgt de koppeling met de praktijk aan de hand van video, voorbeelden, vragen en opdrachten. Ieder blok eindigt met een test. Dit is een controle of je het blok goed beheerst.

Rol van de docent Ieder blok eindigt met een test. Dit is een controle of je het blok goed beheerst. De antwoorden op de test worden via internet aan de docent gestuurd. De docent reageert – binnen twee werkdagen – op je antwoorden en licht eventueel zaken verder toe.

Bij de test, of tussendoor via email, kun je ook vragen stellen aan de docent over het blok, mocht je daar behoefte aan hebben.

Naast deze individuele begeleiding helpt de docent je – indien gewenst – ook met de planning van het studeren. Daarvoor maak je samen met de docent een realistische studieplanning. De docent en jij kunnen zo de voortgang bewaken en eventueel bespreken.

Toetsing en evaluatie

  Per training doe je examen bij DCBL.

  Bij een voldoende voor het examen ontvang je een certificaat.

  Heb je 4 trainingen afgerond, dan krijg je de internationaal erkende titel European Junior Logistician (EJLog).

  Prijs

   EUR 720,- (BTW vrijstelling) per training.

   Aan deze logistiek training zijn geen extra kosten verbonden voor boeken. De training maakt gebruik van eigen ontwikkeld lesmateriaal waarin alle theorie helder wordt uitgelegd.

   Voor het doen van het examen worden examenkosten in rekening gebracht. Kijk op
   https://www.dcbl-ela.com voor meer informatie over kosten voor examens.

   Aanmelden via het formulier op www.ziequa.nl/aanmelden