02/05/2011

EJLog – Transportbeheer


Online training bij ziequa.nl

 • op een moment dat het jou past
 • op een locatie waar het jou uitkomt
 • met individuele begeleiding van een ervaren docent
 • voor de laagste prijs


Doel EJLog Transportbeheer is een optionele training voor de logistiek opleiding EJLog. De training is niet verplicht binnen de logistiek opleiding EJLog en je kunt ook alleen deze training volgen zonder de rest van de logistiek opleiding EJLog.

Na de training EJLog Transportbeheer kun je:

 • Bijdragen aan de beoordeling van de transportomgeving
 • Doelstellingen voor transport overeenkomen
 • Een transportmodaliteit selecteren
 • Een transportplanning maken, bewaken en verbeteren
 • Primair transport (bundeling) plannen
 • Secundair transport (lokale levering) plannen
 • Transportoverslag plannen
 • Controleren of goederen goed zijn verpakt
 • Onderhoud van transportmaterieel organiseren
 • IT-ondersteuning voor transport inzetten
 • De prestaties van transport meten
 • Bijdragen aan het voorzien in verschillende bronnen voor transport
 • Bijdragen aan de prestaties en de kwaliteitscontrole binnen transport
 • Bijdragen aan het voldoen aan transportwetgeving
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van plannen en procedures voor retourlogistiek
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en het gebruik van processen en procedures in transport
Opbouw De logistieke training EJLog – Transportbeheer bestaat uit de volgende blokken:
Blok 1: Transport en logistiek
Blok 2: Transportmodaliteiten
Blok 3: Transportuitrusting
Blok 4: Transportproces
Blok 5: Transportprocedures
Blok 6: Transport- en routeplanning
Blok 7: Prestatie-indicatoren
Blok 8: Uitbesteden van transport
Blok 9: Transportwetgeving
Blok 10: Informatietechnologie
Voor wie EJLog – Transportbeheer is een logistiek opleiding op MBO-niveau en is met name bedoeld voor planners, voorraadbeheerders en logistiek medewerkers op operationeel niveau en leidinggevenden van een operationele logistieke afdeling.
Tijd Je kunt deze logistieke training op ieder gewenst moment starten. Deze logistiek training EJLog duurt ongeveer 3 maanden. De totale logistiek opleiding EJLog van vier trainingen duurt ongeveer 1 jaar en 3 maanden.
Inhoud en vorm De training wordt opgedeeld in blokken waar je ongeveer 2 uur mee bezig bent. Een blok volg je via internet. Dus op een moment en locatie dat het jou goed uit komt. Op deze manier is deze logistiek opleiding goed te combineren met werk en privé.

In ieder blok komt eerst de logistieke theorie aan de orde. Daarna volgt de koppeling met de praktijk aan de hand van video, voorbeelden, vragen en opdrachten. Ieder blok eindigt met een test. Dit is een controle of je het blok goed beheerst.

Rol van de docent Ieder blok eindigt met een test. Dit is een controle of je het blok goed beheerst. De antwoorden op de test worden via internet aan de docent gestuurd. De docent reageert – binnen twee werkdagen – op je antwoorden en licht eventueel zaken verder toe.

Bij de test, of tussendoor via email, kun je ook vragen stellen aan de docent over het blok, mocht je daar behoefte aan hebben.

Naast deze individuele begeleiding helpt de docent je – indien gewenst – ook met de planning van het studeren. Daarvoor maak je samen met de docent een realistische studieplanning. De docent en jij kunnen zo de voortgang bewaken en eventueel bespreken.

Toetsing en evaluatie

  Per training doe je examen bij DCBL.

  Bij een voldoende voor het examen ontvang je een certificaat.

  Heb je 4 trainingen afgerond, dan krijg je de internationaal erkende titel European Junior Logistician (EJLog).

  Prijs

   EUR 720,- (BTW vrijstelling) per training.

   Aan deze logistiek training zijn geen extra kosten verbonden voor boeken. De training maakt gebruik van eigen ontwikkeld lesmateriaal waarin alle theorie helder wordt uitgelegd.

   Voor het doen van het examen worden examenkosten in rekening gebracht. Kijk op
   https://www.dcbl-ela.com voor meer informatie over kosten voor examens.

   Aanmelden via het formulier op www.ziequa.nl/aanmelden

   Leave a Reply

   Your email address will not be published.