02/05/2011

EJLog – Voorraadbeheer


Online training bij ziequa.nl

 • op een moment dat het jou past
 • op een locatie waar het jou uitkomt
 • met individuele begeleiding van een ervaren docent
 • voor de laagste prijs

 

Doel EJLog Voorraadbeheer is een optionele training voor de logistiek opleiding EJLog. De training is niet verplicht binnen de logistiek opleiding EJLog en je kunt ook alleen deze training volgen zonder de rest van de logistiek opleiding EJLog.

Na de training EJLog Voorraadbeheer kun je:

 • Bijdragen aan de beoordeling van het voorraadbeheer
 • Doelstellingen voor voorraadbeheer overeenkomen
 • Artikelen classificeren op basis van vraagkarakteristieken
 • Verschillende artikelklassen onderscheiden met behulp van een ABC-analyse
 • Vraagvariabiliteit en de voorspellingsfout meten
 • Vraag voorspellen met behulp van geschikte technieken
 • Veiligheidsvoorraad en bestelniveau berekenen
 • Ordergroottes berekenen
 • Begrijp je de eigenschappen van verschillende voorraadbeheersystemen
 • Prestaties van leveranciers beoordelen en verbeteren
 • Voorraadniveaus controleren en verbeterpunten aangeven
 • IT-ondersteuning voor voorraadbeheer inzetten
 • Voorraadadministratie bijwerken, analyseren en controleren
 • De prestaties van de voorraad meten
 • Bijdragen aan het voorzien in verschillende bronnen van voorraad
 • Bijdragen aan de prestaties en de kwaliteitscontrole binnen voorraadbeheer
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van plannen en procedures voor retourlogistiek
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en het gebruik van processen en procedures in voorraadbeheer
Opbouw De logistieke training EJLog – Voorraadbeheer bestaat uit de volgende blokken:
Blok 1: Inleiding voorraadbeheer
Blok 2: Soorten voorraden
Blok 3: Voorraadbeheerssystemen
Blok 4: Veiligheidsvoorraad en bestelniveau
Blok 5: Bestelgrootte
Blok 6: Vraagvoorspelling
Blok 7: Inkoop en leveranciersbeoordeling
Blok 8: ABC-analyse
Blok 9: Prestaties van de voorraad
Blok 10: Voorraadadministratie
Voor wie EJLog – Voorraadbeheer is een logistiek opleiding op MBO-niveau en is met name bedoeld voor planners, voorraadbeheerders en logistiek medewerkers op operationeel niveau en leidinggevenden van een operationele logistieke afdeling.
Tijd Je kunt deze logistieke training op ieder gewenst moment starten. Deze logistieke training EJLog duurt ongeveer 3 maanden. De totale logistiek opleiding EJLog duurt ongeveer 1 jaar en 3 maanden.
Inhoud en vorm De training wordt opgedeeld in blokken waar je ongeveer 2 uur mee bezig bent. Een blok volg je via internet. Dus op een moment en locatie dat het jou goed uit komt. Op deze manier is deze logistiek opleiding goed te combineren met werk en privé.

In ieder blok komt eerst de logistieke theorie aan de orde. Daarna volgt de koppeling met de praktijk aan de hand van video, voorbeelden, vragen en opdrachten. Ieder blok eindigt met een test. Dit is een controle of je het blok goed beheerst.

Rol van de docent Ieder blok eindigt met een test. Dit is een controle of je het blok goed beheerst. De antwoorden op de test worden via internet aan de docent gestuurd. De docent reageert – binnen twee werkdagen – op je antwoorden en licht eventueel zaken verder toe.

Bij de test, of tussendoor via email, kun je ook vragen stellen aan de docent over het blok, mocht je daar behoefte aan hebben.

Naast deze individuele begeleiding helpt de docent je – indien gewenst – ook met de planning van het studeren. Daarvoor maak je samen met de docent een realistische studieplanning. De docent en jij kunnen zo de voortgang bewaken en eventueel bespreken.

Toetsing en evaluatie

  Per training doe je examen bij DCBL.

  Bij een voldoende voor het examen ontvang je een certificaat.

  Heb je 4 trainingen afgerond, dan krijg je de internationaal erkende titel European Junior Logistician (EJLog).

  Prijs

   EUR 720,- (BTW vrijstelling) per training.

   Aan deze logistiek training zijn geen extra kosten verbonden voor boeken. De training maakt gebruik van eigen ontwikkeld lesmateriaal waarin alle theorie helder wordt uitgelegd.

   Voor het doen van het examen worden examenkosten in rekening gebracht. Kijk op
   https://www.dcbl-ela.com voor meer informatie over kosten voor examens.

   Aanmelden via het formulier op www.ziequa.nl/aanmelden