Wat is plannen?

Plannen is dat wat een planner doet. En wat doet een planner?

Een planner is een spin in het web. Een web van dilemma’s.

“Een leverancier levert niet. Hij heeft al twee dagen achter elkaar beloofd dat de spullen komen. En ze komen niet. De leverancier verzekert nu: de spullen komen. We hebben de spullen nodig om te produceren. Inmiddels hebben we al een aardige achterstand opgelopen. Als we vandaag overwerken dan halen we het in en leveren we zelf op tijd. Maar dan moeten de spullen er natuurlijk wel zijn. Wat doe ik nu: vraag ik iedereen om te blijven? Dan is er het risico dat de leverancier toch niet levert en er niets valt te produceren. Dan heb ik de mensen op mijn dak – en terecht – want ze hebben wel hun hobbies, etc. afgezegd, maar kunnen niets doen omdat de spullen er niet zijn. En dan moet ik ze later nog een keer vertellen dat ze ‘mogen’ overwerken.”

“Verkoop heeft een actie. We kunnen de omzet goed gebruiken. De verkoopprognose is dat we 10% meer gaan verkopen de komende vijf weken. Maar goed, Verkoop is altijd te optimistisch. Ik moet wel capaciteit opschalen, dat zeker. Maar plus 10%? Het risico is dat we veel extra kosten maken en Productie niets te doen heeft. Maar zit ik te te laag met de capaciteit, dan missen we de orders en halen we de omzet niet binnen.”

Een planner is een spin in het web. Een web van afdelingen die met elkaar samen moeten werken. En de planner moet zorgen dat alles op het juiste moment samenkomt.

Een planner is een spin in het web. Een web van pappenheimers. En die moet je kennen. Wie kun je blindelings vertrouwen. Wat speelt er. Bij wie kun je een potje breken. Wie hou je in de gaten als het er echt op aan komt?

Een planner is een spin in het web. Als het web niet deugt, krijgt de spin de schuld. Als het web wel deugd,… dan is het een mooi web.

Plannen is dus heel iets anders dan ‘de orders in de goede volgorde zetten’. Plannen is mensenwerk. Het is veel communiceren met diverse partijen met hun eigen (deel)belangen. Het is motiveren. Verwachtingen managen. Overtuigen. Collega’s voor je winnen. Vertrouwen wekken. Soms resoluut en dwingend zijn. Soms volgzaam en dienstbaar.

Grote rekenmachines, zoals ERP, MRP of APS, zijn daarbij een onmisbaar hulpmiddel. En niet meer dan dat…

Het succes van een logistieke planning wordt voor het grootste deel door ‘soft skills’ bepaald. De meeste aandacht in de vakbladen, beurzen, etc. gaan juist uit naar de ‘hard skills’, IT-systemen en technieken. Alsof met een nieuw IT-systeem de resultaten automatisch beter worden…..

De grootste kans op verbetering ligt dus juist in de ‘soft skils’. Dit kan door bij het aannemen van een nieuwe planner extra te letten op sociale vaardigheden. En door huidige planners te stimuleren om zich juist op communicatie en ‘teamwork’ te ontwikkelen.

Meer over planning in de online training ->