Veiligheidsvoorraad berekenen

De veiligheidsvoorraad berekenen. Hoe ging dat ook al weer?

Stel je hebt een product met de volgende afzet:

Periode Afzet
1 120
2 100
3 80
4 90
5 140
6 110
7 110
8 70
9 100
10 80
Totaal 1000

Om de veiligheidsvoorraad te berekenen volg je onderstaande 5 stappen:

Stap 1: Bepaal de gewenste servicegraad, oftewel in hoeveel % van de gevallen wil je kunnen leveren.

Stel in dit voorbeeld wens je een servicegraad van 95%, oftewel 0,95.

Stap 2: Reken de gewenste servicegraad (uit stap 1!) om naar een servicefactor.

In Excel reken je de gewenste servicegraad om naar een servicefactor met de functie

=STAND.NORM.INV(B14)

B14 staat voor de gewenste servicegraad.

De – in dit voorbeeld – gewenste servicegraad van 95% leidt tot een servicefactor van 1,64.

Stap 3: Bereken de standaarddeviatie van de afzet

In Excel bereken je de standaarddeviatie met de functie

=STDEV.P(B2:B11)

B2:B11 staat voor de cellen waar de afzetgegevens in staan.

In het voorbeeld is er een standaarddeviatie van 20,00.

Stap 4: Bepaal de levertijd van het artikel

Stel het artikel in dit voorbeeld heeft een levertijd van 2 perioden.

Stap 5: Bereken de veiligheidsvoorraad

In Excel is de veiligheidsvoorraad dan =B15*B16*(WORTEL(B17))

B15 staat voor de servicefactor (uit stap 2!)

B16 staat voor de standaarddeviatie (uit stap 3!)

B17 staat voor de levertijd van het artikel (uit stap 4!).

In het voorbeeld is de veiligheidsvoorraad dan 46,52.

En zo simpel kan het zijn, tenminste …. de berekening dan!

Volgende week meer over veiligheidsvoorraad.

Meer over voorraadbeheer in de online training voorraadbeheer ->

6 thoughts on “Veiligheidsvoorraad berekenen

 • Frans,

  Veiligheidsvoorraad is bedoeld om variatie in de vraag op te vangen. Veiligheidsvoorraad alleen is dus niet genoeg om er voor te zorgen dat je (in dit voorbeeld in 95% van de gevallen) op tijd kunt leveren. Als je wilt weten hoeveel je op voorraad moet houden, moet je het bestelniveau berekenen.

  Meer over bestelniveau en voorraadbeheer vindt je in de training EJLog-voorraadbeheer en Voorraadbeheer-basis

 • Naar mijn idee kan deze berekening niet goed zijn, een vv van 49 stuks zou leiden tot een stockout in elke periode.

 • Stijn,

  De optimale servicegraad wordt bepaald door logistieke doelstellingen van het bedrijf, die op hun beurt weer worden bepaald door wat de markt eist. Dus wat willen klanten, hoe presteren concurrenten, hoe wil het bedrijf zich onderscheiden van concurrenten.

  In de ene branche zal een servicegraad van 98% een goede prestatie zijn waarmee je een betrouwbare leverancier voor je klanten bent. In de andere branche is een servicegraad van 98% veel te laag.

  In de regel geldt: hoe hoger de servicegraad, hoe hoger de logistieke kosten (denk bijvoorbeeld aan voorraadkosten of kosten van spoedorders).

  De optimale servicegraad bepalen? Je kunt dan het beste beginnen om te bepalen wat de huidige servicegraad is. En stel dan dat je de servicegraad wilt verhogen, welke logistieke kosten zou dit met zich meebrengen. Bespreek dit met mensen die contact hebben met klanten en leg hen de afweging voor. Kijk wat in de branche gebruikelijk is en of een verbetering van de servicegraad je een concurrentievoordeel oplevert. Dat is je onderbouwing voor een bepaalde servicegraad.

  Verder kun je nog kijken of er een manier is te bedenken waarop de logistieke kosten teruggebracht kunnen worden, bijvoorbeeld door hogere kwaliteit en/of een kortere doorlooptijd/levertijd. Daarmee verbeter je de werkwijze en ontstaat er een andere afweging tussen logistieke kosten en servicegraad.

 • Is er een handige manier om de optimale servicegraad te bepalen? Er moet namelijk toch een onderbouwing zijn waarom je bijvoorbeeld een sericegraad kiest van 98%

 • Sjoerd,

  Het klopt dat bovenstaande berekening geen rekening houdt met variatie van de levertijd.
  Bovenstaande berekening gaat er vanuit dat de levertijd constant wordt gehouden en dat je – vanuit deze constante levertijd – de variatie in de afzet berekent.

  Dit is dan ook de manier waarop ik je adviseer om met variatie in levertijd om te gaan. Zet de levertijd (fictief) vast en kijk dan naar de variatie in de vraag die ontstaat.

 • Bij deze berekening hou je geen rekening met de variatie van de levertijd. Hoe los je dit op?

Comments are closed.