02/05/2011

ESLog – Voorraad Management


Online training bij ziequa.nl

 • op een moment dat het jou past
 • op een locatie waar het jou uitkomt
 • met individuele begeleiding van een ervaren docent
 • voor de laagste prijs

 

Doel ESLog Voorraad Management is een optionele training voor de logistiek opleiding ESLog. De training is niet verplicht binnen de logistiek opleiding ESLog en je kunt ook alleen deze training volgen zonder de rest van de logistiek opleiding ESLog.Na de training ESLog Voorraad Management kun je:

 • De positionering van voorraad in een logistiek netwerk analyseren
 • Prestaties van en kwaliteitseisen aan voorraad analyseren
 • Vereisten vanuit het bedrijf aan voorraad analyseren
 • De invloed van omgevingsfactoren op voorraadbeheer beoordelen
 • Een actieplan opstellen om op omgevingsfactoren te reageren
 • Productieve en niet-productieve voorraad onderscheiden
 • Een systeem voor vraagvoorspelling selecteren en implementeren
 • Voorraadbeheer bepalen voor nieuwe producten
 • Voorraadbeheer bepalen bij promotie activiteiten
 • Een systeem voor voorraadbeheer selecteren en implementeren
 • Voorraad in een logistiek netwerk beheren
 • Een voorraadplan opstellen inclusief opties voor financiering
 • Afwegingen tussen voorraadbeheer en andere bedrijfsactiviteiten herkennen
 • Een voorraadplan opstellen inclusief kosten en toegevoegde waarde
 • Plannen en procedures voor retourlogistiek ontwikkelen
 • Voorraad beheren op een manier die voldoet aan relevante wet- en regelgeving en sociale verantwoordelijkheid
 • IT-ondersteuning voor voorraadbeheer selecteren, implementeren en beheren
 • Een systeem voor de verbetering van de prestaties van voorraad vaststellen en verbeteren
 • Processen en procedures in voorraadbeheer ontwikkelen
 • Dienstverleners voor voorraadbeheer zoeken en selecteren
Opbouw De logistieke training ESLog – Voorraad Management bestaat uit de volgende blokken:
Blok 1: Inleiding voorraadbeheer
Blok 2: Voorraadbeheerssystemen
Blok 3: MRP en DRP
Blok 4: Veiligheidsvoorraad en bestelniveau
Blok 5: Bestelgrootte
Blok 6: Vraagvoorspelling
Blok 7: Voorraadanalyse
Blok 8: Voorraad en andere bedrijfsfuncties
Blok 9: Voorraadbeheer uitbesteden
Blok 10: Inkoop en leveranciersbeoordeling
Blok 11: Voorraadadministratie
Proefexamen
Voor wie ESLog – Voorraad Management is een logistiek opleiding op HBO-niveau en is met name bedoeld voor planners, voorraadbeheerders en logistiek medewerkers op tactisch niveau en leidinggevenden van een logistieke afdeling.
Tijd Je kunt deze logistiek training op ieder gewenst moment starten. Een training ESLog duurt ongeveer 3 maanden. De totale logistiek opleiding ESLog van zes modules duurt ongeveer 1 jaar en 6 maanden.
Inhoud en vorm De training wordt opgedeeld in blokken waar je ongeveer 2 uur mee bezig bent. Een blok volg je via internet. Dus op een moment en locatie dat het jou goed uit komt. Op deze manier is deze logistiek opleiding goed te combineren met werk en privé.
In ieder blok komt eerst de logistieke theorie aan de orde. Daarna volgt de koppeling met de praktijk aan de hand van video, voorbeelden, vragen en opdrachten. Ieder blok eindigt met een test. Dit is een controle of je het blok goed beheerst.
Rol van de docent De antwoorden op de test worden via internet aan de docent gestuurd. De docent reageert – binnen twee werkdagen – op je antwoorden en licht eventueel zaken verder toe.Bij de test, of tussendoor via email, kun je ook vragen stellen aan de docent over het blok, mocht je daar behoefte aan hebben.
Naast deze individuele begeleiding helpt de docent je – indien gewenst – ook met de planning van het studeren. Daarvoor maak je samen met de docent een realistische studieplanning. De docent en jij kunnen zo de voortgang bewaken en eventueel bespreken.
Toetsing en evaluatie

  Per training doe je examen bij DCBL.

  Bij een voldoende voor het examen ontvang je een certificaat.

  Heb je 6 trainingen afgerond, dan krijg je de internationaal erkende titel European Senior Logistician (ESLog).

  Prijs

   EUR 995,- (BTW vrijstelling) per training.

   Aan deze training zijn geen extra kosten verbonden voor boeken. De training maakt gebruik van eigen ontwikkeld lesmateriaal waarin alle theorie helder wordt uitgelegd.

   Voor het doen van het examen worden examenkosten in rekening gebracht. Kijk op
   https://www.dcbl-ela.com voor meer informatie over kosten voor examens.

   Aanmelden via het formulier op www.ziequa.nl/aanmelden