02/05/2011

ESLog – Supply Chain Management


Online training bij ziequa.nl

 • op een moment dat het jou past
 • op een locatie waar het jou uitkomt
 • met individuele begeleiding van een ervaren docent
 • voor de laagste prijs

 

Doel ESLog Supply Chain Management is een training voor de logistiek opleiding ESLog.

Na de training ESLog Supply Chain Management kun je:

 • Mogelijkheden van e-business/IT ter verbetering van de logistieke keten herkennen
 • Mogelijkheden van ERP ter verbetering van de logistieke keten herkennen
 • Mogelijkheden van diverse nieuwe ontwikkelingen ter verbetering van de logistieke keten herkennen
 • Mogelijkheden van samenwerking met leveranciers ter verbetering van de logistieke keten herkennen
 • Een logistieke keten vormgeven
 • Een tactisch plan bedenken voor de inzet van transport in de logistieke keten
 • Een tactisch plan bedenken voor de inzet van magazijnen in de logistieke keten
 • Een tactisch plan bedenken voor de inzet van inkoop in de logistieke keten
 • Een tactisch plan bedenken voor de inzet van productie in de logistieke keten
 • De verschillende processen in een logistieke keten in kaart brengen
 • Een audit van de logistieke keten uitvoeren en de bevindingen interpreteren
 • Bijdragen aan het vaststellen van doelen voor een logistieke keten
 • Processen en procedures van een logistieke keten opstellen en beheren
 • Een systeem voor de verbetering van de prestaties van de logistieke keten vaststellen en verbeteren
 • Relevante technieken toepassen voor het plannen en vormgeven van processen in een logistieke keten
 • Relevante technieken toepassen voor het plannen en vormgeven van voorraadposities in een logistieke keten
 • Advies geven over de voorbereiding van projecten voor de implementatie van een logistieke strategie
Opbouw De logistieke training ESLog – Supply Chain Management bestaat uit de volgende blokken:
Blok 1: Logistieke netwerken
Blok 2: Samenwerking in netwerken
Blok 3: Demand- en Supply Chain Management
Blok 4: Collaborative planning en ECR
Blok 5: Demand-side concepten
Blok 6: Supply-side concepten
Blok 7: Enablers
Blok 8: Voorraadbeheer in netwerken
Blok 9: Analyse
Blok 10: Implementatie
Blok 11: Informatietechnologie
Blok 12: Supply Chain Risicomanagement
Blok 13: E-Business
Proefexamen
Voor wie ESLog – Supply Chain Management is een logistiek opleiding op HBO-niveau en is met name bedoeld voor planners, voorraadbeheerders en logistiek medewerkers op tactisch niveau en leidinggevenden van een logistieke afdeling.
Tijd Je kunt deze training op ieder gewenst moment starten. Een training ESLog duurt ongeveer 3 maanden. De totale logistiek opleiding ESLog van zes trainingen duurt ongeveer 1 jaar en 6 maanden.
Inhoud en vorm De training wordt opgedeeld in blokken waar je ongeveer 2 uur mee bezig bent. Een blok volg je via internet. Dus op een moment en locatie dat het jou goed uit komt. Op deze manier is deze logistiek opleiding goed te combineren met werk en privé.

In ieder blok komt eerst de logistieke theorie aan de orde. Daarna volgt de koppeling met de praktijk aan de hand van video,voorbeelden, vragen en opdrachten. Ieder blok eindigt met een test. Dit is een controle of je het blok goed beheerst.

Rol van de docent De antwoorden op de test worden via internet aan de docent gestuurd. De docent reageert – binnen twee werkdagen – op je antwoorden en licht eventueel zaken verder toe.Bij de test, of tussendoor via email, kun je ook vragen stellen aan de docent over het blok, mocht je daar behoefte aan hebben.

Naast deze individuele begeleiding helpt de docent je – indien gewenst – ook met de planning van het studeren. Daarvoor maak je samen met de docent een realistische studieplanning. De docent en jij kunnen zo de voortgang bewaken en eventueel bespreken.

Toetsing en evaluatie

  Per training doe je examen bij DCBL.

  Bij een voldoende voor het examen ontvang je een certificaat.

  Heb je 6 trainingen afgerond, dan krijg je de internationaal erkende titel European Senior Logistician (ESLog).

  Prijs

   EUR 995,- (BTW vrijstelling) per training.

   Aan deze training zijn geen extra kosten verbonden voor boeken. De training maakt gebruik van eigen ontwikkeld lesmateriaal waarin alle theorie helder wordt uitgelegd.

   Voor het doen van het examen worden examenkosten in rekening gebracht. Kijk op
   https://www.dcbl-ela.com voor meer informatie over kosten voor examens.

   Aanmelden via het formulier op www.ziequa.nl/aanmelden