02/05/2011

ESLog – Productieplanning


Online training bij ziequa.nl

 • op een moment dat het jou past
 • op een locatie waar het jou uitkomt
 • met individuele begeleiding van een ervaren docent
 • voor de laagste prijs

 

Doel ESLog Productieplanning is een optionele training voor de logistiek opleiding ESLog. Deze training is niet verplicht binnen de logistiek opleiding ESLog en je kunt ook alleen deze training volgen zonder de rest van de logistiek opleiding ESLog. Na de training ESLog Productieplanning kun je:

 • Verspillingen in productie signaleren en een plan opstellen om deze verspillingen te elimineren
 • Prestaties en de kwaliteitscontrole binnen productieplanning analyseren
 • Eisen vanuit het bedrijf aan productieplanning analyseren
 • De invloed van omgevingsfactoren op productie beoordelen
 • Een actieplan opstellen om op omgevingsfactoren te reageren
 • Een raamwerk voor productieplanning opstellen
 • Een demandplanningssysteem opzetten en beheren
 • Bijdragen aan het sales & operations planningsproces
 • Een capaciteitsbehoefteplanning opstellen
 • Een productieplan opstellen inclusief opties voor financiering
 • Afwegingen tussen productie en andere bedrijfsactiviteiten herkennen
 • Een productieplan opstellen inclusief kosten en toegevoegde waarde
 • Plannen en procedures voor retourlogistiek opstellen
 • Productie managen op een manier die voldoet aan relevante wet- en regelgeving en sociale verantwoordelijkheid
 • IT-ondersteuning voor productieplanning selecteren, implementeren en beheren
 • Een systeem voor de verbetering van de prestaties van productieplanning vaststellen en verbeteren
 • Processen en procedures voor productieplanning ontwikkelen
 • Dienstverleners voor service op het gebied van productieplanning zoeken en selecteren
Opbouw De training ESLog – Productieplanning bestaat uit de volgende blokken:

Blok 1: Bedrijf, verkoop en inkoop
Blok 2: Business Planning
Blok 3: Sales & Operations Planning
Blok 4: Vraagvoorspelling
Blok 5: Master Production Schedule
Blok 6: Materiaalplanning
Blok 7: Capaciteitsplanning
Blok 8: Stuklijst
Blok 9: Productiebeheersing
Blok 10: Lay-out
Blok 11: Informatietechnologie
Blok 12: Prestatie-indicatoren
Blok 13: Verbetermethoden
Proefexamen

Voor wie ESLog – Productieplanning is een logistiek opleiding op HBO-niveau en is met name bedoeld voor planners, voorraadbeheerders en logistiek medewerkers op tactisch niveau en leidinggevenden van een logistieke afdeling.
Tijd Je kunt deze logistieke training op ieder gewenst moment starten. Een training ESLog duurt ongeveer 3 maanden. De totale logistiek opleiding ESLog van zes trainingen duurt ongeveer 1 jaar en 6 maanden.
Inhoud en vorm De training wordt opgedeeld in blokken waar je ongeveer 2 uur mee bezig bent. Een blok volg je via internet. Dus op een moment en locatie dat het jou goed uit komt. Op deze manier is deze logistiek opleiding goed te combineren met werk en privé.

In ieder blok komt eerst de logistieke theorie aan de orde. Daarna volgt de koppeling met de praktijk aan de hand van video, voorbeelden, vragen en opdrachten. Ieder blok eindigt met een test. Dit is een controle of je het blok goed beheerst.

Rol van de docent De antwoorden op de test worden via internet aan de docent gestuurd. De docent reageert – binnen twee werkdagen – op je antwoorden en licht eventueel zaken verder toe.Bij de test, of tussendoor via email, kun je ook vragen stellen aan de docent over het blok, mocht je daar behoefte aan hebben.

Naast deze individuele begeleiding helpt de docent je – indien gewenst – ook met de planning van het studeren. Daarvoor maak je samen met de docent een realistische studieplanning. De docent en jij kunnen zo de voortgang bewaken en eventueel bespreken.

Toetsing en evaluatie

  Per training doe je examen bij DCBL.

  Bij een voldoende voor het examen ontvang je een certificaat.

  Heb je 6 trainingen afgerond, dan krijg je de internationaal erkende titel European Senior Logistician (ESLog).

  Prijs

   EUR 995,- (BTW vrijstelling) per training.

   Aan deze training zijn geen extra kosten verbonden voor boeken. De training maakt gebruik van eigen ontwikkeld lesmateriaal waarin alle theorie helder wordt uitgelegd.

   Voor het doen van het examen worden examenkosten in rekening gebracht. Kijk op
   https://www.dcbl-ela.com voor meer informatie over kosten voor examens.

   Aanmelden via het formulier op www.ziequa.nl/aanmelden