02/05/2011

ESLog – Magazijn Management


Online training bij ziequa.nl

 • op een moment dat het jou past
 • op een locatie waar het jou uitkomt
 • met individuele begeleiding van een ervaren docent
 • voor de laagste prijs


Doel ESLog Magazijn Management is een optionele module van de logistiek opleiding ESLog. Deze training is niet verplicht binnen de logistiek opleiding ESLog en je kunt ook alleen deze training volgen zonder de rest van de logistiek opleiding ESLog.

Na de training ESLog Magazijn Management kun je:

 • Voorraad en doorvoer van het magazijn analyseren
 • Prestaties en de kwaliteitscontrole binnen het magazijn analyseren
 • Eisen vanuit het bedrijf aan het magazijn analyseren
 • De invloed van omgevingsfactoren op het magazijn beoordelen
 • Een actieplan opstellen om op omgevingsfactoren te reageren
 • De behoefte aan magazijnruimte vaststellen
 • Werkwijzen voor het magazijn vaststellen
 • Materieel voor het magazijn vaststellen
 • Verpakkingsmaterieel en –materialen voor het magazijn vaststellen
 • De lay-out voor het magazijn vaststellen
 • Een magazijnplan opstellen inclusief opties voor financiering
 • Afwegingen tussen het magazijn en andere bedrijfsactiviteiten herkennen
 • Magazijnplannen opstellen inclusief kosten en toegevoegde waarde
 • Plannen en procedures voor retourlogistiek opstellen
 • Het magazijn managen op een manier die voldoet aan relevante wet- en regelgeving en sociale verantwoordelijkheid
 • IT-ondersteuning voor het magazijn selecteren, implementeren en beheren
 • Een systeem voor de verbetering van de prestaties van het magazijn vaststellen en verbeteren
 • Processen en procedures voor het magazijn ontwikkelen
 • Dienstverleners op het gebied van magazijn/opslag zoeken en selecteren
Opbouw De logistieke training ESLog – Magazijn Management bestaat uit de volgende blokken:
Blok 1: Opslagmethodieken
Blok 2: Magazijnmaterieel
Blok 3: Systeemsamenstellingen
Blok 4: Orderverzamelsystemen
Blok 5: Prestatie-indicatoren
Blok 6: Informatietechnologie
Blok 7: Interne transportsystemen
Blok 8: Expeditie en goederenontvangst
Blok 9: Magazijnruimte en lay-out
Blok 10: Bedrijfseconomie
Blok 11: Duurzaamheid en wetgeving
Voor wie ESLog – Magazijn Management is een logistiek opleiding op HBO-niveau en is met name bedoeld voor planners, voorraadbeheerders en logistiek medewerkers op tactisch niveau en leidinggevenden van een logistieke afdeling.
Tijd Je kunt deze logistieke training op ieder gewenst moment starten. Een training ESLog duurt ongeveer 3 maanden. De totale logistiek opleiding ESLog van zes trainingen duurt ongeveer 1 jaar en 6 maanden.
Inhoud en vorm De training wordt opgedeeld in blokken waar je ongeveer 2 uur mee bezig bent. Een blok volg je via internet. Dus op een moment en locatie dat het jou goed uit komt. Op deze manier is deze logistiek opleiding goed te combineren met werk en privé.

In ieder blok komt eerst de logistieke theorie aan de orde. Daarna volgt de koppeling met de praktijk aan de hand van video,voorbeelden, vragen en opdrachten. Ieder blok eindigt met een test. Dit is een controle of je het blok goed beheerst.

Rol van de docent De antwoorden op de test worden via internet aan de docent gestuurd. De docent reageert – binnen twee werkdagen – op je antwoorden en licht eventueel zaken verder toe.

Bij de test, of tussendoor via email, kun je ook vragen stellen aan de docent over het blok, mocht je daar behoefte aan hebben.

Naast deze individuele begeleiding helpt de docent je – indien gewenst – ook met de planning van het studeren. Daarvoor maak je samen met de docent een realistische studieplanning. De docent en jij kunnen zo de voortgang bewaken en eventueel bespreken.

Toetsing en evaluatie

  Per training doe je examen bij DCBL.

  Bij een voldoende voor het examen ontvang je een certificaat.

  Heb je 6 trainingen afgerond, dan krijg je de internationaal erkende titel European Senior Logistician (ESLog).

  Prijs

   EUR 995,- (BTW vrijstelling) per training.

   Aan deze training zijn geen extra kosten verbonden voor boeken. De training maakt gebruik van eigen ontwikkeld lesmateriaal waarin alle theorie helder wordt uitgelegd.

   Voor het doen van het examen worden examenkosten in rekening gebracht. Kijk op
   https://www.dcbl-ela.com voor meer informatie over kosten voor examens.

   Aanmelden via het formulier op www.ziequa.nl/aanmelden