02/05/2011

ESLog – Basis Managementvaardigheden


Online training bij ziequa.nl

 • op een moment dat het jou past
 • op een locatie waar het jou uitkomt
 • met individuele begeleiding van een ervaren docent
 • voor de laagste prijs

 

Doel ESLog Basis Managementvaardigheden is een training voor de logistiek opleiding ESLog.

Na de training Basis Managementvaardigheden kun je:

 • Werving en selectie van personeel organiseren
 • Een effectieve werkrelatie opbouwen, onderhouden en uitbouwen
 • Het werk van anderen plannen, organiseren, aansturen en controleren
 • Effectief communiceren
 • Veranderingen zien, plannen en implementeren
 • Een bedrijfsplan opstellen
 • Een Balans en Verlies- en Winstrekening interpreteren
 • Bijdragen aan het opstellen van een budget en de kostenbewaking van een operationeel plan
 • Prestatie-indicatoren opstellen en interpreteren
 • Een adequate controlestructuur ontwikkelen
 • Benoemen hoe verschillende logistieke activiteiten elkaar beïnvloeden
 • Benoemen hoe functies op een andere manier kunnen samenwerken
 • Een gezonde en veilige werkomgeving beheren
 • Relevante wet- en regelgeving naleven
 • Managementmethoden en –technieken toepassen, zoals statistiek, procesbeheer, modelering en kwantitatieve methoden
 • Een team en individuele medewerkers ontwikkelen
 • Een project managen
 • Een plan voor kennisbeheer ontwikkelen en implementeren
Opbouw De logistieke training ESLog – Basis Managementvaardigheden bestaat uit de volgende blokken:
Blok 1: Organisatie
Blok 2: Leiding geven
Blok 3: HRM
Blok 4: Bedrijfseconomie
Blok 5: Communicatie
Blok 6: Motivatie
Blok 7: Verandermanagement
Blok 8: Management
Blok 9: Projectmanagement
Blok 10: Prestatie-indicatoren
Blok 11: Managementmethoden
Voor wie ESLog – Basis Managementvaardigheden is een logistiek opleiding op HBO-niveau en is met name bedoeld voor planners, voorraadbeheerders en logistiek medewerkers op tactisch niveau en leidinggevenden van een logistieke afdeling.
Tijd Je kunt deze logistieke training op ieder gewenst moment starten. Een training ESLog duurt ongeveer 3 maanden. De totale logistiek opleiding ESLog van zes trainingen duurt ongeveer 1 jaar en 6 maanden.
Inhoud en vorm De training wordt opgedeeld in blokken waar je ongeveer 2 uur mee bezig bent. Een blok volg je via internet. Dus op een moment en locatie dat het jou goed uit komt. Op deze manier is deze logistiek opleiding goed te combineren met werk en privé.

In ieder blok komt eerst de logistieke theorie aan de orde. Daarna volgt de koppeling met de praktijk aan de hand van video, voorbeelden, vragen en opdrachten. Ieder blok eindigt met een test. Dit is een controle of je het blok goed beheerst.

Rol van de docent De antwoorden op de test worden via internet aan de docent gestuurd. De docent reageert – binnen twee werkdagen – op je antwoorden en licht eventueel zaken verder toe. Bij de test, of tussendoor via email, kun je ook vragen stellen aan de docent over het blok, mocht je daar behoefte aan hebben.

Naast deze individuele begeleiding helpt de docent je – indien gewenst – ook met de planning van het studeren. Daarvoor maak je samen met de docent een realistische studieplanning. De docent en jij kunnen zo de voortgang bewaken en eventueel bespreken.

Toetsing en evaluatie

  Per training doe je examen bij DCBL.

  Bij een voldoende voor het examen ontvang je een certificaat.

  Heb je 6 trainingen afgerond, dan krijg je de internationaal erkende titel European Senior Logistician (ESLog).

  Prijs

   EUR 995,- (BTW vrijstelling) per training.

   Aan deze training zijn geen extra kosten verbonden voor boeken. De training maakt gebruik van eigen ontwikkeld lesmateriaal waarin alle theorie helder wordt uitgelegd.

   Voor het doen van het examen worden examenkosten in rekening gebracht. Kijk op
   https://www.dcbl-ela.com voor meer informatie over kosten voor examens.

   Aanmelden via het formulier op www.ziequa.nl/aanmelden