ESLog – Supply Chain Management

Voor de volledige logistiek opleiding ESLogmoet je 6 trainingen afronden. Deze trainingen kun je kiezen uit onderstaande 8 trainingen:

 1. Basis Concepten Integrale Logistiek
 2. Basis Managementvaardigheden
 3. Magazijn Management
 4. Voorraad Management
 5. Transport Management
 6. Productieplanning
 7. Verwerving en inkoop
 8. Supply Chain Management

De inhoud van iedere training wordt in een aparte blog verder toegelicht. Klik hiervoor op bovenstaande links.

In deze blog meer informatie over de training ESLog – Supply Chain Management

De training ESLog – Supply Chain Management wordt ook wel genoemd: Supply Chain & Network Flows.

Doel van deze training is om je te laten kennismaken met supply chain management. Om klanten goed te kunnen bieden is een goede interne organisatie van belang. Maar de prestatie van een bedrijf zijn zeker afhankelijk van de prestaties van leveranciers, tussenhandel, distributeurs. Supply chain management houdt in dat de gehele logistieke keten op elkaar wordt afgestemd om een zo goed mogelijke prestatie voor de eindgebruiker te halen. Deze training begint met een inleiding op supply chain management en demand chain management. Vervolgens wordt gekeken naar verschillende samenwerkingsverbanden voor de verschillende partijen in de logistieke keten. Ook worden ontwikkelingen in technologie en concepten op dit vakgebied behandeld.
In supply chain management speelt planning een belangrijke rol. In deze training wordt dan ook sourcing en productieplanning en voorraadbeheer in de keten besproken. Daarbij is ook aandacht voor advanced planning and scheduling systemen.Zeker de laatste jaren hebben allerlei ICT-ontwikkelingen, denk aan internet, POS, ERP, een grote invloed op het functioneren van logistieke keten. Daarom wordt juist aandacht besteed in deze training aan de ICT-ontwikkelingen en hun invloed op logistiek. Tot slot wordt in deze training behandeld het ketenbeheer, dus hoe kun je een logistieke keten organiseren en coördineren.

Onderwerpen die in deze training aan de orde komen zijn:

 • supply chain management
 • demand chain management
 • reverse logistics
 • technologische ontwikkelingen
 • samenwerkingsverbanden
 • partijen in de logistieke keten
 • advanced planning & scheduling
 • sourcing en productieplanning
 • ICT in de supply chain
 • weergeven van de supply chain
 • beheren van de supply chain
 • prestaties van de supply chain

Meer over ESLog – Supply Chain Management in de online training ESLog – Supply Chain Management.