ESLog

ESLog is een logistiek opleiding met een Europees erkend examen van de ELA (= European Logistics Association). ELA is een samenwerkingsverband van 30 logistieke vakverenigingen in geheel Europa. ELA heeft een standaard vastgesteld voor het examenniveau van EJLog, ESLog en EMLog.

EJLog, ESLog en EMLog

 • EJlog staat voor European Junior Logistician. In de vorige blog vind je meer informatie over EJLog.
 • ESLog staat voor European Senior Logistician. In deze blog vind je meer informatie over ESLog.
 • EMLog staat voor European Master Logistician. Dit is een Europees examen op Master (academisch) niveau.

De vakverenigingen in Europa hebben deze standaard afgesproken om diploma’s van logistiekelingen in Europa beter met elkaar te kunnen vergelijken. Anders gezegd: Heb je ESlog, dan weet iedere werkgever in Europa wat je kent en kunt.

Trainingen in de logistiek opleiding ESLog

Voor de logistiek opleiding ESLog moet je 6 trainingen afronden. Deze trainingen kun je kiezen uit in totaal 8 mogelijke trainingen:

 1. Basis Concepten Integrale Logistiek (Eng: Basic Supply Chain Concepts)
 2. Basis Managementvaardigheden (Eng: Core Management Skills)
 3. Magazijn Management (Eng: Warehouse Management)
 4. Voorraad Management (Eng: Inventory Management)
 5. Transport Management (Eng: Transport Management ☺)
 6. Productieplanning (Eng: Production Planning)
 7. Verwerving en inkoop (Eng: Sourcing and Procurement)
 8. Supply Chain Management (Eng: Supply Chain Management ☺)

De inhoud van de specifieke trainingen worden op afzonderlijke pagina’s nader toegelicht. Klik hiervoor op bovenstaande links.

De training Basis Concepten Integrale logistiek, Basis Managementvaardigheden en Supply Chain Management zijn verplicht. Uit de overige trainingen kun je dan nog 3 kiezen naar eigen interesse of behoefte. Zo kun je je eigen logistiek opleiding ESLog samenstellen.

Per training doe je examen ESLog bij de VLM – Vereniging Logistiek Management. Bij een voldoende voor het examen ontvang je per training een certificaat. Heb je 8 trainingen afgerond, dan krijg je de internationaal erkende titel European Senior Logistician (ESLog).

Omdat ESlog een Europees erkende logistiek opleiding is worden de trainingen ook wel in het Engels genoemd. De Engelstalige trainingen staan achter de Nederlandstalige namen. Trainingsmateriaal en examen is overigens in het Nederlands.

In folders, brochures en op internet kom je misschien nog de volgende indeling van trainingen tegen:

 1. Integrated Logistics Management
 2. People Management
 3. Resource Management
 4. Materials Management
 5. Transport Management
 6. Inventory Management
 7. Warehousing Management

Dit is een oude indeling van trainingen. Eind 2010 is er een nieuwe indeling van trainingen gekomen. Mensen die al gestart waren, konden de trainingen die ze behaald hadden overzetten naar de nieuwe indeling.

Examen ESLog

Het examen voor alle trainingen van ESLog is in het Nederlands en wordt afgenomen door VLM (Vereniging Logistiek Management). Voor examens moet je je ook aanmelden bij VLM. Er is in de regel drie keer per jaar de mogelijkheid om een examen te doen. De examendata zijn vaak eind maart, eind juni en begin december. Kijk voor de exacte examendata en inschrijven op de VLM-site. Dit examen is op een centrale plaats in Nederland. Het examen duurt een uur en bestaat uit 20 meerkeuzevragen en 4 open vragen. Daarnaast moet je – in opnieuw een uur – een essay maken. Dit doe je één keer voor een verplichte training en één keer voor een niet-verplichte training.

Voor wie is ESLog

ESLog is, qua inhoud en niveau, te vergelijken met een HBO Logistiek opleiding. ESLog is dan ook vooral geschikt voor mensen die misschien al wel een HBO-opleiding hebben gedaan, maar niet op logistiek gebied.

Ook is ESLog geschikt voor mensen die (nog) geen HBO-diploma op zak hebben, maar bijvoorbeeld al wel ruime ervaring in de logistiek hebben. Met ESLog kunnen deze mensen hun ervaring omzetten in een algemeen geaccepteerd diploma. Het grote voordeel van ESLog is namelijk dat het bij veel logistieke werkgevers bekend is.

ESLog is vooral bedoeld voor planners, inkopers, voorraadbeheerders en logistiek medewerkers op tactisch niveau en voor leidinggevenden van een logistieke afdeling.

Voor ESLog is geen toelatingseis. Iedereen mag de training volgen en het examen doen. Het is wel een plus als je MBO-niveau hebt (door opleiding of ervaring) of als je ervaring in de logistiek hebt.

Verschil EJLog en ESLog

Het verschil tussen EJLog en ESLog is, misschien ietwat kort door de bocht samengevat, ….
• EJLog is op MBO-niveau en vooral gericht op het opdoen van kennis van logistiek. Het begrijpen van diverse logistieke theorie.
• ESLog is op HBO-niveau en vooral gericht op het opdoen van kennis van logistiek en deze kennis kunnen toepassen.